A szemben és alatti papillómák okai és kezelése - Pattanás

Kezelés keratom papillómákkal, Bőrfibroma: okok, tünetek, kezelés. A bőrrostok eltávolítása

Szójegyzék Absztrakt A laphámdaganatok kémiai indukciója az egér bőrében több jóindulatú papillómát indukál: nagyfrekvenciás terminálisan jóindulatú, alacsony kockázatú papillómákat és alacsony frekvenciájú, magas kockázatú papillómákat, a laphámsejtes karcinóma SCC feltételezett prekurzor elváltozásait. Összehasonlítottuk húsz különböző alacsony és magas kockázatú korai papillóma gén expressziós profilját normál bőrrel és SCC-vel.

A mikroarray PAM predikciós analízise 87 gént azonosított, amelyek megkülönböztetik a két papilloma osztályt, és ezek többségének hasonló expressziós mintázata volt mind a magas kockázatú papillómákban, mind az SCC-ben.

hogyan kell kezelni a nyaki papilloma vírust

További osztályozó algoritmusok létrehoztak egy olyan génlistát, amely az ismeretlen jóindulatú daganatokat alacsony vagy magas kockázatúnak minősítette, összhangban a promóciós protokoll és a keratin profilozással. Az immunfunkciós gének csökkent expressziója jellemzi a magas kockázatú papillómákat és az SCC-t. Az immunhisztokémia megerősítette a csökkentett T-sejtszámot a magas kockázatú papillómákban, ami arra utal, hogy a csökkent adaptív immunitás meghatározza az SCC-re előrehaladó papillómákat.

Ezek az kezelés keratom papillómákkal azt mutatják, hogy az egér premalignus léziói alcsoportokba oszthatók olyan génexpressziós mintázatok alapján, amelyek korrelálnak a rosszindulatú átalakulás kockázatával, és olyan paradigmát sugallnak, amely diagnosztikai biomarkerek létrehozására szolgál az emberi premalignus léziók számára, ismeretlen egyéni kockázattal a malignus konverzióra. Bevezetés Míg a rák kialakulása az emberekben többlépcsős folyamat, amely gyakran évekig igényli a rosszindulatú invazív daganat kialakulását a premalignus léziókból, nem ismeretes, hogy az összes premalignus elváltozásnak azonos a valószínűsége a progresszió, vagy ha az alcsoport nagyobb a rosszindulatú potenciál kockázatával létezik.

Annak tesztelésére, hogy a premalignus léziók megkülönböztethető stabil gén expressziós profilokkal rendelkeznek-e, amelyek meghatározzák a rosszindulatú progresszió kockázatát, egy kémiailag indukált bőrkarcinogenezis egérmodelljét alkalmaztuk, ahol a rákos fejlődés több stádiuma könnyen hozzáférhető, és jól jellemezhető mind a szövetben, mind a szövetben.

Több laboratóriumból származó tanulmányok kimutatták, hogy az ebben a tumortípusban bekövetkező genetikai változások relevánsak az emberi laphámsejtes karcinómában SCC megváltozott utakon és a nyálkahártya egyéb rákjain Yuspa, Ebben a modellben az egér epidermiszét karcinogén-dimetil-benz [ a ] -antracennel DMBA kezeljük, majd ezt követően hetente 20 darab tumortermelőt alkalmazunk, például O- tetradekanoil-fenbolacetátot TPA.

A jóindulatú papillómák, amelyek iniciálják a mutációkat a c-Ha ras génben, 10—15 héten belül felmerülnek, és a helyi invazív SCC kis százalékban haladnak előre. Az elmúlt évtizedben végzett tanulmányok azonban azonosították a jóindulatú léziók két alkategóriáját, eltérő premalignáns progresszióval, és számos biomarkert kezelés keratom papillómákkal, amelyek megkülönböztetik őket a korai stádiumokban Hennings et al. Az férgeket észleltek kockázatú papillómák végső soron jóindukúak és nem fejlődnek ki az SCC-be, míg a jóindulatú daganatok kisebb része, amelyeket magas kockázatú papillómáknak neveznek, magasfrekvenciájú SCC-re alakulnak ki.

Az eltérő tumor-elősegítő protokollok gazdagítják az alacsony vagy magas kockázatú papilloma altípusokat, így könnyen és kiszámíthatóan elkülöníthetők hering gyöngyök elemzés céljából Hennings et al. Annak a hipotézisnek a tesztelésére, miszerint a magas kockázatú papillómák molekuláris szinten képviselik az SCC prekurzor lézióit, oligo mikrotáblákkal hasonlítottuk össze a jóindulatú, alacsony és magas kockázatú papillómák korai stádiumainak génexpressziós profilját a normál bőrhez viszonyítva, krónikus A TPA elősegítette a normál bőr és az SCC kialakulását.

Eredmények A differenciálisan expresszált gének azonosítása a többlépcsős bőrrákkeltésben A bőrön lapos daganatokat előállítottuk és mikrotáblás elemzéssel elemeztük az Anyagok és módszerek, valamint a kiegészítő módszerek ismertetése szerint.

Mindkét elemzés gént azonosított I. Megerősítve az egér többlépcsős bőrmodelljének keresztszerű reprodukálhatóságát, ez a génkészlet erősen indukált és alulszabályozott géneket tartalmaz, hasonlóan egy másik cDNS mikroarray vizsgálathoz, összehasonlítva az összevont papillómákat, az SCC-vel és a TPA-val kezelt normál bőrt Hummerich et al.

További, kezelés keratom papillómákkal szintű indukálású gének az összes tumorban, amelyeket az adatkészletünkben azonosítottak, tartalmaznak olyan gyulladásos markereket, mint az interleukin-1 β IL-1 βEar5, a terhesség-specifikus glikoprotein 28 Psg28 és a cisztein proteáz inhibitor stefin A1.

Az összes daganatban a legszorosabban szabályozott gének között szerepelnek az aktin α 1, γ 2, myosin1A mezenchimális fehérjék és a porchoz kapcsolódó homeobox gén Sox5. Kiegészítő táblázat használtunk a daganatokban túlexpresszált hét gén expressziós mintáinak validálására IL-1 β, Sa8, Sa9, A11Rik, Stfa1, Birc5, Arg1 ; nyolc daganatban szabályozott gén C20Rik, N18Rik, ChChd5, Dctn1, Rtn4, Nibrin, Mapk8ip3, Rbm12 ; és a von Hippel — Lindau szindróma homológja egy gén, amely megkülönbözteti az alacsony és magas kockázatú daganatokat 1.

Keratom condyloma papilloma

Összefoglalva ezeket az eredményeket, valamint az expressziós mintáknak az ebben az adatkészletben a közzétett expressziós és tömb tanulmányaival való egyeztetését Hummerich et al. Két független szövetmintát vettünk normál bőrből, alacsony és magas kockázatú daganatokból és laphámsejtes karcinómából a mikrotáji adatok validálására RT — PCR módszerrel. A mikrotípus analízis során a es génnel szemikvantitatív RT — PCR-t végeztünk az Anyagok és módszerek részben leírtak szerint.

Teljes méretű kép Teljes méretű tábla Magas kockázatú papillómák lapos sejtes karcinómákkal társulnak Többdimenziós skálázást MDS alkalmaztunk, hogy háromdimenziós térben ábrázoljuk az egyes daganatok kapcsolatát az expressziós mintázat alapján. Ez az elemzés szoros kezelés keratom papillómákkal mutatott a magas kockázatú papillómák és az SCC között az alacsony kockázatú papillómákkal, amelyek szoros csoportba csoportosulnak, különböztetve ezeket a daganatokat és a normál bőrt 2a.

Hasonlóképpen, az egyes daganatok tömbjeinek Pearson-korrelációt alkalmazó, felügyelet nélküli hierarchikus csoportosítása olyan dendrogramot hozott létre, amely az alacsony kockázatú daganatokat a normál bőrmintákhoz, míg a magas kockázatú papillómákat az SCC-hez kapcsolta 2b.

A rosszindulatú daganatok közül három az alacsony kockázatú papillómákba csoportosult, míg egy alacsony kockázatú papillóma, az kezelés keratom papillómákkal az SCC-be csoportosult, bár az 1BB szövettani vizsgálata nem mutatott inváziót az alapemembránon az adatok nem szerepelnek.

Helmint adagoló kezelés

Mindkét elemzésben egy daganat magas kockázatú promóciós protokoll, 1BB alkalmazásával jött létre, az alacsony kockázatú papillómákba csoportosítva 2a.

Ábra, nyíl. Annak meghatározására, hogy ez a gén expressziós csoportosulás korrelál-e a korábban azonosított progressziós markerekkel, a daganatokkal jellemeztük a keratin K 1, 10, 13 és 8 expresszióját Larcher et al. Az expressziós profiljával összhangban a magas kockázatú promóciós protokollal létrehozott 1BB tumor keratin profilja hasonló volt az alacsony kockázatú kezelés keratom papillómákkal 3.

A jóindulatú daganatok egyike sem volt K8-pozitív, míg az összes SCC kifejezte ezt a markert, ami arra utal, hogy az expressziós profilozás képes azonosítani a premalignus léziókat a rosszindulatú fenotípus teljes megszerzése előtt. A differenciálisan expresszált gének csoportosítása összekapcsolja a magas kockázatú papillómákat a laphámsejtes karcinómákkal. A vonalak olyan géncsoportokat képviselnek, amelyek expressziós mintázata hasonló az alacsony kezelés keratom papillómákkal papillómák és a laphámsejtes karcinóma SCC között, és különbözik a többi szövettől.

Mindkét módszer esetében a magas kockázatú papillómák és az SCC tömbök nagyfokú hasonlóságot mutatnak, kivéve az 1BB tumort, egy magas kockázatú daganatot, amely az alacsony kockázatú papillóma csoportba sorolódik nyíl.

A keratoomák és a papillómák eltávolítják a fűszereket

Mind a többdimenziós méretezés MDSmind a hierarchikus csoportosulás esetében a szöveteket sárga, normál bőrként kódolják; vörös, alacsony kockázatú papilloma; kék, alacsony kockázatú papilloma; zöld SCC.

Teljes méretű kép Az alacsony és magas kockázatú daganatok keratin immunfenotípusa korrelál az expressziós csoportosulással. Az összes, alacsony és magas kockázatú papillómából és SCC-ből származó etanollal rögzített szöveti metszeteket immunizáltuk az 1.

Az 1BB tumort nagy kockázatú tumortösztönzési eljárással állítottuk elő, de az expressziós elemzés és a hisztokémiai fenotípus meghatározása alapján az alacsony kockázatú csoportba soroltuk. Teljes méretű kép Az alacsony kockázatú papillómák molekuláris aláírása, amely a szabályozott veleszületett és adaptív immunitáshoz kapcsolódik Az olyan gének azonosításához, amelyek megkülönböztetik a rosszindulatú progresszió eltérő kockázatával járó jóindulatú léziókat, az mAdB elemző programban található mikroarray PAM Tibshirani et al.

féreghajtó gyógyszerek legfeljebb 1 évig

Ehhez az elemzéshez az 1BB daganatokat alacsony kockázatú papillómákkal csoportosítottuk. A 0, minimális téves osztályozási hibánál 87 gént azonosítottak, amelyek a tumorokat két csoportba sorolják. Ezenkívül az adhéziós molekula intercelluláris adhéziós molekulája 1, az Ets-hez kapcsolódó transzkripciós faktor Erf1 és a tumorszuppresszor VHL megnövekedett a magas kockázatú papillómákban az alacsony kockázatú papillómákhoz képest.

Meglepő módon a sejtproliferációban közvetlenül részt vevő gének, amelyek e két osztály között különböznek, mint például a NIMA 4 mitotikus szabályozó, az uridin-citidin-kináz 2 és az ornitin-dekarboxiláz-Ozy1 enzim, csökkent a magas kockázatú papillómákban. A szignál-transzduktorok, például a guanin-nukleotid-kötő protein α o és a cAMP-függő protein-kináz β- katalitikus alegység csökkent expressziója megkülönbözteti a magas kockázatú papillómákat az alacsony kockázatú daganatoktól.

A szemben és alatti papillómák okai és kezelése

Az expressziós aláírás előre jelzi az ismeretlen lapos daganatok kockázati csoportját. Az alacsony és magas kockázatú papillómákat megkülönböztető gének hasonló expressziós mintázatot mutatnak normál bőrben és laphámsejtes karcinómában SCC. A normál bőrből, a jóindulatú daganatokból és az SCC-ből származó szűréseket egy es génlista felhasználásával szűrtük, miközben az előrejelzési analízist mikroarray PAM módszerrel hasonlítottuk össze az alacsony és a magas kockázatú papillómák között, a téves osztályozási arány 0, A szűrt expressziós arányokat kezelés keratom papillómákkal minden csoporton belül a hőtérkép előállításához.

Míg a legszembetűnőbb epidermális T-sejt osztályra jellemző γδ TCR gének nem voltak a jóindulatú papillómákat szétválasztó PAM-listában, a teljes differenciálisan expresszált génlistán belül a TCR δ expressziójának háromszoros csökkenése volt T-sejt receptor δ- lánc mRNS az alacsony kockázatú papillómáktól a magas kockázatú papillómáig és SCC-ig.

Ezenkívül olyan gének, mint a Laf4, egy B-sejt-transzkripciós faktor Ma és Staudt, és az amfoterin HMG-1Begy proinflammatorikus tulajdonságokkal rendelkező kromatinfehérje Dumitriu et al. Az IL15 alternatív módon összekapcsolt formáját, a citoklaszma citoplazmatikus izoformáját, amely rontja a γ- IFN termelődést, valamint a T- és NK-sejt válaszokat Nishimura et al. Ezek az adatok azt sugallják, hogy az alacsony és a magas kockázatú jóindulatú papillómák közötti korai különbség a tumorellenes immunválasz mértéke.

Ennek tesztelésére mindkét típusú papillómát megvizsgáltuk az infiltráló limfociták szintjére immunhisztokémiai módszerrel a T-sejt marker CD3 ɛ esetében. Így ezek az eredmények validálják a mikrotáblázat adatait, amelyek azt mutatják, hogy a TCR expressziója alacsony szintű a magas kockázatú papillómákban. Összefoglalva, ezek az eredmények azt sugallják, hogy bár a daganatos fejlődés társul a proinflammatorikus gének fokozott expressziójához, a magas kockázatú jóindulatú léziók és az SCC a csökkent T-sejtekhez kapcsolódó tumorellenes adaptív immunitáshoz kapcsolódnak.

  • A keratoma megelőzése érdekében figyelmet kell fordítani az immunitásra, a higiéniára, az életerőre és az étrendre.
  • Humán papillomavírus lehetséges
  • A keratoomák és a papillómák eltávolítják a fűszereket, Mi a keratoma és hogyan kell kezelni
  • Krémek a nemi szemölcsök kezelésére

A magas kockázatú papillómák csökkentett T-sejt-beszűrődést mutatnak. Az etanollal rögzített alacsony a - c és a magas kockázatú papillómák d - f szöveti metszeteit T-sejtekhez festettük anti-CD3 ɛ antitest alkalmazásával. Az egyes osztályokból hat daganatból hat mutatta a bemutatott daganatok festési mintázatát. Nyilak jelzik a CD3 ɛ- pozitív sejteket.

Kezeli a papillómák véleményét. Humán papillóma vírus - Tudástár

Teljes méretű kép Megkülönböztethető profilja a magas kockázatú papillómákhoz kapcsolódó krónikus daganatosodásnak Annak kizárására, hogy a gén expressziós profilok közötti különbség az alacsony és a magas kockázatú papillómák és az SCC között annak volt köszönhető, hogy a tumorsejteket folyamatosan alkalmazzák az alacsony kockázatú papillomákra, megvizsgáltuk az első elemzés során nyert differenciálisan expresszált gén expresszióját.

TPA-val krónikusan kezelt bőrben 5 hétig. A rövid távú TPA kezelés publikált tanulmányaihoz hasonlóan Schlingemann et al. Számos gént megkülönböztetett módon szabályoztak a tumor által elősegített normál bőr és az összes olyan daganat között, beleértve az arginázt és a Stefin A1-t, amelyek daganatokban 3—szor indukálódtak, de a krónikusan daganatok által elősegített bőrben ezeket nem befolyásolták vagy alulszabályozták. Az összes szövetből álló tömbök MDS-elemzése azt mutatta, hogy a krónikusan a forbol-észter által elősegített bőr féregeltávolítás egy nap alatt génexpressziós mintázata különbözik mind kezelés keratom papillómákkal normál bőrtől, kezelés keratom papillómákkal az összes daganattól az adatokat nem mutatjuk be.

Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a gén expressziójának különbsége az alacsony és a magas kockázatú papillómák között nem a TPA-kezelés különbsége miatt. Meglepő módon, amint az az 1. Így a normál bőr krónikus TPA-elősegítése a gén expressziójában a krónikusan előidézett jóindulatú daganatok többségétől eltérő változásokat idéz elő, de a magas kockázatú papillómákhoz és az SCC-hez hasonló expressziós aláírást eredményez.

Jóindulatú elváltozások kockázat-előrejelzőjének generálása A kezelés keratom papillómákkal daganatok osztályozójának robusztusságának tesztelésére egy másik osztálybecslési eszközkészletet használtunk a BRBArray Tools szoftverben NCI az alacsony és a magas kockázatú papillómák összehasonlításához, majd ezt a besorolást használtuk a független, kódolt ismeretlen daganatok kockázatának előrejelzésére. A kétlépcsős karcinogenezis protokoll alkalmazásával állítottuk elő. Az osztályozók érzékenysége és specifitása kiegészítő módszerek az előrejelzési módszertől függően 0, és 1 között volt.

Három alacsony kockázatú és három magas kockázatú daganatot teszt-ismeretlennek nevezték el, a fennmaradó részt edzőkészletként használták az osztály előrejelzésére. Egyetlen daganat kivételével, amelyet a támogató vektorgépek algoritmusa tévesen osztályozott, mind a hat osztályozó megegyezett és helyesen osztályozta a tesztdaganatokat a keratin profilozás, a promóciós protokollok és a korábbi hierarchikus klaszterezés alapján.

Ezen ismeretlen daganatok hierarchikus csoportosítása három magas kockázatú papillómát a daganatok indukciós protokollja alapján meghatározva egy csoportba helyezte, amelyben egy korábban azonosított magas kockázatú papillóma 1BC és egy ismeretlen volt, amelyet szövettanilag SCC-nek határoztak meg, és négy nem osztályozott alacsony kockázatú papillómák korábban osztályozott alacsony kockázatú papillómával D 6.

A molekuláris kockázat előrejelzésének az ismert biomarkerekkel való összevetése érdekében a daganatokat különböző keratin ellenanyagokkal festettük meg. A keratin immunfestő mintázat és a tömbcsoportosulás alapján becsült kockázati csoport között szoros kapcsolat volt. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy ez a módszer nagy pontossággal megjósolja a jóindulatú papilloma kockázati potenciálját. Olyan osztályozó, amely előre jelzi az ismeretlen jóindulatú papillómák kockázatát.

Az ismert és ismeretlen bőrdaganatokon végzett tömböket a BRBArray eszközökben kiegészítő módszerek kovariátoros osztályozó algoritmussal kapott génlista felhasználásával szűrjük, majd hierarchikusan csoportosítottuk központosított korreláció és átlagos kapcsolat alapján.

Az egyes daganatokhoz tartozó, a dendrogramon található táblázat bemutatja a tumor elősegítését, a szövettani kezelés keratom papillómákkal, a keratinfestési profilt és a kockázati csoportot, a gének expressziós osztályozón belüli kifejezésével és a fenotípusos elemzéssel histológia és keratin immunfestés. Teljes méretű kép Vita A microarray technológiát alkalmazták a rák különböző stádiumaival, a különböző rák típusaival kapcsolatos génexpressziós minták azonosítására és a terápiás válasz előrejelzőinek előállítására Glinsky et al.

Az egér bőrének karcinogenezis modelljében a mikrotáblák olyan géneket azonosítottak, amelyek expressziója a tumor előmozdításával, a tumor előrehaladásának jóindulatú és rosszindulatú stádiumával vagy a rosszindulatú progresszióval és metasztázisokkal jár Dong és mtsai.

parazita gyógyszer felnőtteknek

Hasonlóan a premalignus léziókból, például felszíni hólyag diszpláziaból, orális leukoplakiaból vagy a rosszindulatú átalakulás ismeretlen aktin keratózisából származó sok emberi epiteliális rákhoz Callen et al. Ebben a jelentésben mikroarray analízist használtunk annak a hipotézisnek a tesztelésére, miszerint a magas kockázatú papillómák génexpressziós mintázattal rendelkeznek, és így ábrázolják a SCC valószínű prekurzor elváltozását.

Miközben voltak olyan gén expressziós minták, amelyek minden daganatra jellemzőek, két csoportosítási módszer differenciálisan expresszált gén adatbázisát alkalmazva szorosan összekapcsolta a magas kockázatú papillómák és az SCC gén expressziós profilját. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a szövettani és biológiailag jóindulatú daganatok nagy csoportjában a daganatok alpopulációi vannak megkülönböztetett gén expressziós mintázattal, amelyek a rosszindulatú képességükhöz kapcsolódnak.

Ezenkívül ez az expressziós csoportosulás helyesen megkülönböztette az alacsony kockázatú promóciós protokoll által létrehozott tumort, amelynek fenotípusos profilja jellemző helmintox pyrantel 250mg az alacsony kockázatú papillómákra.

Az eltérően szabályozott gén közül 87 olyan csoportot azonosítottunk, amely szignifikáns osztályozókat képviselt mind az alacsony, mind a magas kockázatú papilloma állapotban.

Míg egy nagyobb ismeretlen daganatokra van szükség a prediktív természet vizsgálatához ebben a modellben, és még nem határoztuk meg a szükséges minimális osztályozót, ezek az eredmények azt sugallják, hogy ez a módszer felhasználható a jóindulatú léziók megkülönböztetésére különféle progressziós kockázatok esetén. kezelés keratom papillómákkal

condyloma anyajegyek

A gének nagy része, amelyek expressziója a kezelés keratom papillómákkal során megváltozik, gyulladással és adaptív immunitással jár. Humán kutatások és néhány kísérleti modell alapján, amelyek kapcsolatot mutatnak a gyulladás és a daganatok kialakulása között Coussens és mtsai. Valójában mind a jelentésben, mind a korábbi mikroarray tanulmányban Hummerich és mtsai. Ezek az eredmények alátámasztják azt az elképzelést, miszerint léteznek olyan immunmegfigyelési mechanizmusok, amelyek felismerik és eltávolítják a fejlődő tumorsejteket, és hogy az immunmegfigyelési hibák társulnak a tumor előrehaladásával Dighe et al.

Eredményeink arra utalnak, hogy a premalignus daganatok, amelyekben magas a expresszió a gyulladáshoz kapcsolódó génekben, valamint a T- és B-sejt-specifikus termékek, végső soron jóindulatúak maradnak, és hogy a magas kockázatú léziók gyors megjelenése a promóció megkezdése után a csökkent daganatellenes eredetű okok lehet immunitás, amely lassítja a kezelt keratinociták kinövését. Várták, de nem figyelték meg, hogy az alacsony kockázatú papillómák krónikusan TPA-val kezelt normál kezelés keratom papillómákkal nagymértékben átfedésben vannak a gén expressziós profiljával, mivel a TPA-t ismételten alkalmazzák ezekre a daganatokra.

Miközben átfedés volt a krónikus TPA és az összes tumor között, nagyon kevés gén volt, amelyek expressziós mintázata egyedülálló módon jellemző az alacsony kockázatú papillómákra kezelés keratom papillómákkal a TPA-val kezelt bőrre.

Ehelyett a krónikus TPA promóció olyan expressziós mintázatot hozott létre, amely hasonló a magas kockázatú papillómákhoz és az SCC-hez, olyan gének összefüggésében, kezelés keratom papillómákkal megkülönböztetik ezeket a daganatokat az alacsony kockázatú papillómáktól. A gének expressziós mintázata, amely megkülönbözteti a daganatokat, amelyek végül rosszindulatússá fejlődnek, mindössze 5 hét alatt észlelhető a normál nem kezelt bőr elősegítésében.

Így még a legutóbbi TPA-kezelés után 8 héttel is fennáll a magas kockázatú papillóma expressziós mintázata, mint a krónikusan elősegített bőrnek, ami azt sugallja, hogy ezek autonóm vagy önerősítő léziók. Az a tény, kezelés keratom papillómákkal a magas kockázatú expressziós aláírás 5 héttel a normál bőrön történő elősegítés után nyilvánvaló, mi a vastagbél tisztító méregtelenítő utal, hogy a magas kockázatú papilloma keratinocita-elődese és a hosszú idejű serkentés után az epidermiszben fennmaradó keratinociták szorosan összefüggenek.

Meg kell azonban határozni, hogy a magas kockázatú papillómák prekurzora follikuláris őssejtekből származik-e, míg az alacsony kockázatú papillómák interfollikuláris keratinocitákból származnak. A legújabb tanulmányok azt mutatják, hogy az SCC a szőrtüszők őssejtjeiből származik, míg a jóindulatú papillómák többsége az interpolikularis keratinocitákból származik Morris és mtsai.

Ezeket a génlistákat az emberi rák prediktív markereinek validálása még meghatározni kell.

Kezelés keratom papillómákkal. A leghalálosabb magyar paraziták

Az összes tüdőrák tömbben a 13 férgek felnőttkorban kezelésként összesen megváltozott gén közül 9 hasonló mintát követett, mint a jelen vizsgálatban az alacsony kockázatú papillómák esetében.

A CXC3CL1 fraktalkin mennyisége több tüdőrák, valamint máj- emlő- és prosztatarák esetében csökkent a normálhoz viszonyítva, ami arra utal, hogy ennek a kemokinnek a csökkent expressziója prediktív értékkel járhat egyes emberi daganatok esetén.

A magas kockázatú szignifikáns génekben, amelyek hasonló mintázatban fejeződnek ki az emberi rákban, beletartozik a Laf4, csökkent a tüdő SCC és az adenocarcinoma, az RNF3 megnövekedett a prosztata carcinomában, az intercelluláris adhéziós 1.

Noha ezek a specifikus gének csak közvetlenül relevánsak lehetnek a bőr karcinogenezisének kétfázisú modelljében, ezek az eredmények erőteljes bizonyítékokat szolgáltatnak a premalignus léziók globális gén expressziós mintázatának heterogenitására, amely a fenotípusos heterogenitással és a rosszindulatú átalakulás kockázatával függ össze.

Ez arra utal, hogy az emberi premalignus léziók expressziós elemzése diagnosztikai biomarkereket biztosíthat a rák kockázatához, valamint új terápiás célokat nyújthat a magas kockázatú léziókhoz.

Az alacsony kockázatú papillómákat folyamatos TPA promóció váltotta ki héten keresztül, és kezelés keratom papillómákkal utolsó TPA-kezelés után 3 nappal szedték őket. A magas kockázatú papillómákat 7 hetes TPA promóció váltotta ki, és 14—15 héten szüretelték őket.

Az egyik tumor indukciós protokollban előállított SCC-ket begyűjtöttük, amint megjelentek.

A nem iniciált hiperplasztikus bőrt hetente egyszer 5 hetes TPA-kezeléssel 2 μg hozták létre, és az utolsó TPA-kezelés után 3 nappal betakarították. A daganatok és a stádium szövettanát hematoxilin és eozin festéssel és anti-keratin immunfestéssel jellemeztük.

A mikrotáblák tervezése, elemzése és validálása Lásd a Kiegészítő Információt a mikrotáblázat módszertanának részletes leírásáról, elemzéséről és validálásáról semi-kvantitatív és kvantitatív reverz transzkripcióval - PCR. Kiegészítő információk.